EkonomiGenel

Esnafın Borcu Yeniden Yapılandırılacak


Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin konunun 9 Haziran 2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

2021 Nisan ayı ve öncesi aylara ilişkin yapılandırma olacağını vurgulayan Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediyeler, Özel İdareler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına olan bazı borçların yeniden yapılandırılmasına imkan tanındığını ifade etti.
Pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarların sıkıntı yaşadığını ve zor durumda kaldığını vurgulayan Sesob Başkanı Köksal, yapılandırmanın esnaf ve sanatkarlar için fırsat olduğunu dile getirdi.
Hangi Borçlar Yapılandırılacak

-Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,-Vergi aslına bağlı cezaların tamamen silinmesi, Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası pirimi ve sosyal güvenlik destek primi,
-5362 sayılı meslek kuruluşları kanunun hükümlerine göre esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları, ,
-Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
-Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, –
-Dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması,
-Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması,
-Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması,
-İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
-İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin yapılandırılması,
-Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,
-Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,
-Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,
-Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;

 • Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,
  -Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda vergilerden %10 indirim yapılması,
  -Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,
  -Uygulanan hacizlerin Kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılması,
  -7256 sayılı Kanunu ihlal etmiş olanlar ve devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
  6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması,gibi çok önemli imkan ve kolaylıklar getirilmiştir.
  Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.
  Ayrıca, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 31/12/2021 tarihine kadar maddede yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleme imkanı getirilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu